27 May 2018  

KBH: Let skyet, lette byger, dis, 14 °C

Stop for mikroplast

Stop for mikroplast

Et af de store problemer i forhold til forurening af havene er mikroplast. SF i Hillerød fremlægger derfor forslag til byrådsbeslutning, der skal begrænse mikroplast.

Når plastik ender i naturen, bliver den af dyr og fisk opfattet som et fødeemne. Plastikpartikler - store som små - ender dermed i hele fødekæden med alvorlig frygt for, at det ligeledes kan ende i os mennesker.

Når plastik ender i naturen, bliver den af dyr og fisk opfattet som et fødeemne. Man kan frygte, at det ligeledes kan ende i os mennesker.

Miljøstyrelsen har i en rapport fra 2015 omtalt den stigende plastforurening og ikke mindst mikroplastproblematikken som en "tidsindstillet bombe", og den aktive forening Plastic Change frygter at havene omkring os med tiden vil indeholde mere mikroplast end fisk.

Dette er en af årsagerne til, at SF Hillerød fremsætter et forslag til byrådsbeslutning om at iværksætte initiativer, der på sigt kan mindske plastforurening og ikke mindst bremse udslippet af mikroplast i naturen og vandet.

Mange af produkterne, der er skyld i forureningen med mikroplast, kan erstattes af alternativer. Det er disse alternativer, der skal være bærende i kommunens indkøbspolitik og den fremtidige politik på klima-, genbrugs- og miljøområdet.

Konkret foreslår vi,

  • at der i kommunens indkøbspolitik er fokus på rengøringsmidler, klude og maling, der ved slid danner mikoplastaffald
  • at der ved anlæg af kommunale legepladser, kunststofgræsbaner og ved renoveringer med for eksempel blæsemidler anvendes alternativer til plastholddige produkter,
  • at der indføres en kildesortering af hård og blød plast decentralt med mulighed for at grundejer- og lejerforeninger kan opsætte containere til denne kildesortering.

En af de store syndere er det mikroplast, der dannes ved slid fra bildæk, så mere og bedre kollektiv transport er en af løsningerne.

Butikker kan udskifte plastposer med muleposer eller papirsposer.

Vi håber, at vi med vores forslag kan iværksætte løsninger til gavn for miljøet og havene omkring os.

Forslagene skal samtidig ses i sammenhæng med vores målsætninger som klimakommune, og vi erkender vi ikke kan løse hele problemet, men at vi hermed sætter i gang.

Vi ser frem til at byrådets partier, når SF efter sommerferien fremlægger forslaget, stemmer for og dermed også sender et signal til byens borgere, virksomheder, landbrug, skoler og butikker om at gøre en aktiv og fælles indsats for miljøet ved at begrænse brugen af plastik og produkter, der afgiver mikroplast til naturen og vandet. 

15. jun. 2017 - 08:30   15. jun. 2017 - 08:40

Læserbrev

fra SF, Hillerød v/ Michsel Liesk, byrådskandidat