21 Jun 2018  

KBH: Spredte skyer, 17 °C

Den nødvendige samling

Den nødvendige samling

Svar til Marie Herget Christensen og Gert Madsen.

Det ville være godt, hvis det var muligt at samle alle danske kommunister i et parti den dag i morgen.

Udfordringen i dag er at samle de kræfter, der ønsker samlingen. Det er grundlaget for den proces, som udvikler sig imellem KP og KPiD.

Men det er det desværre ikke.

Udfordringen i dag er derfor at samle de kræfter, der ønsker samlingen.

Det er grundlaget for den proces, som udvikler sig imellem KP og KPiD.

Vilje til enhed

Efter min mening skal der være tre ting på plads, for at en samling af kommunisterne er mulig:  

1. At der er enighed om de principper, der skal danne det programmatiske grundlag for partiet. En sådan enhed er til stede. Det fremgår tydeligt af de to partiers principprogram og øvrigt programmatiske materiale.


2. At der er enighed om den taktiske linje. Mellem KP og KPiD er der i dag enighed om hovedlinjerne i kampen mod EU og NATO, i det faglige arbejde og så videre. Og vores medlemmer arbejder konkret sammen over hele landet. Senest har vi dannet kommunistiske fælleslister i København og Aarhus kommuner og i alle landets regioner. Samarbejdet mellem de to partier er i meget høj grad en levende politisk proces. 


DKP har fravalgt dette samarbejde i regioner og kommuner til fordel for en satsning på Enhedslisten. Så længe DKP insisterer på, at man kan være medlem af både det kommunistiske parti og Enhedslisten, er en sammenlægning med DKP ikke mulig. KP mener desuden, at dobbelt medlemskab er uforenelig med demokratisk centralisme. Men vi samarbejder naturligvis med DKP og andre, hvor der kan etableres en konkret aktionsenhed.

3. At der eksisterer en vilje til enhed. En sådan vilje er blevet styrket mellem KP og KPiD, fordi medlemmerne i afdelingerne og konkret, hvor vi mødes i klassekampen, har udviklet et stadigt tættere samarbejde gennem de seneste år. 


Kræfterne må samles

Hvordan denne proces ender, afgøres af de to partiers kongresser i foråret næste år. 

I nævner desuden spørgsmålet om APK. Denne organisation har et fjendtligt forhold til KP og KPiD og har på intet tidspunkt udtrykt ønske om en samling med andre erklærede kommunistiske organisationer.

KP kæmper for at styrke enigheden og præsentere et kommunistisk alternativ i klassekampen.

APK har fokus på at afgrænse sig fra os andre. De fokuserer på uenigheder og fisker medlemmer. 

P.S. Jeg har set, at I begge skriver på internettet og andre steder, at der aldrig var en diskussion i KP omkring erfaringerne fra den tidligere samlingsproces. Det er naturligvis ikke rigtigt. Efter processens afslutning blev den opsummeret og diskuteret i partiets afdelinger. Opsummeringen blev desuden udgivet i 2007 på Forlaget Arbejderen i en lille pjece: Erfaringerne fra processen for at danne Kommunistisk Parti. Den kan bestilles via info@kommunister.dk.

 

13. sep. 2017 - 08:06   13. sep. 2017 - 11:14

Læserbrev

af Jørgen Petersen, formand for Kommunistisk Parti