19 Jun 2018  

KBH: Spredte skyer, 21 °C

De svageste svigtes endnu engang

De svageste svigtes endnu engang

Retten til selv at vælge uddannelse og beholde sin bolig kan være i fare, hvis man er psykisk syg. Det er en farlig udvikling.

Jeg kan ikke forstå, hvorfor de svageste i vores samfund skal lide og hele tiden svigtes af myndigheder og af de fleste politikere. Jeg vil give to eksempler på, hvordan de svageste bliver trampet på, begge er hentet fra dr.dk:

Selv kriminelle, som er i fængsel, får ikke frataget deres bolig per automatik, som psykisk syge kan risikere.

En ung mand på 19 år, Ludvig Schou, med handicap kan ikke selv vælge uddannelse, men er underlagt kommunens bestemmelse om, hvor han skal uddanne sig.

For I FN's Handicapkonvention, som Danmark har underskrevet, står der, at "Deltagerstaterne skal sikre, at personer med handicap har adgang til almindelige videregående uddannelser, erhvervsuddannelser, voksenundervisning og livslang læring uden diskrimination og på lige fod med andre".

Men hvor andre unge frit kan vælge ungdomsuddannelse, så er det ikke virkeligheden for mange handicappede. Helsingør Kommune har vurderet, at deres eget tilbud til autister er mere egnet til Ludvig Schou end de STU-uddannelser, han selv og forældrene har peget på. 

Trygheden forsvinder

Psykisk syge, som fremover indlægges på psykiatrisk hospital kan miste deres bolig. Det er i hvert fald det, der lægges op vedrørende de 150 nye psykiatriske sengepladser på særlige sygehusafdelinger. Pladserne er fortrinsvis til psykiatriske patienter med udadreagerende adfærd, med svære psykiske lidelser og med misbrug.

Det er første gang, jeg hører dette. Selv kriminelle, som er i fængsel får ikke frataget deres bolig per automatik, som psykisk syge kan risikere at få, hvis de indlægges.

Den psykisk syge skal give samtykke i forhold til at miste boligen, når vedkommende skal indlægges. Jeg spørger, hvad vil der ske, hvis den psykisk syge ikke giver samtykke? Bliver vedkommende så indlagt under tvang og mister sin bolig? Og hvad hvis den psykisk syge fortryder sit samtykke under sin indlæggelse, hvor skal vedkommende så gå hen og klage?

Jeg fraråder folketingsmedlemmerne at lave et "lovindgreb", så psykisk syge kan miste deres bolig under indlæggelse på psykiatrisk hospital. Boligen skal bevares under indlæggelse.

Ovenstående er to eksempler på, hvor de svageste - herunder handicappede og psykisk syge - bliver svigtet af myndigheder og flertallet af politikerne.

Det er, som om man tror, det er for sjov, at man har et handicap eller en psykisk sygdom eller er nået der til, at man er blevet hjemløs. Det er ikke for sjov. Hvornår vågner de op og ser den virkelige barske verden for vores svageste? Giv os myndigheder og politikere, som kan se, hvordan det er at være svag!

Forkortet af redaktionen.

 

18. maj. 2017 - 08:35   18. maj. 2017 - 08:40

Læserbrev

af Jesper van der Schaft, Åbyhøj