19 Apr 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 20 °C

De druknede flygtninge er EU's ansvar

De druknede flygtninge er EU's ansvar

EU-landene opbyggede for en del år siden et "Fort Europa" til at holde alle immigranter ude, uden at bekymre sig om at vurdere, hvorvidt de kunne have et konventionssikret beskyttelsesbehov eller ej.

Immigranter reddes i land i Lampedusa i begyndelsen af oktober. Mindst 92 mennesker druknede og over 200 mennesker blev meldt savnet.
FOTO: AFP PHOTO/Nini Randazzo/Scanpix
1 af 1

Hvem er medskyldige i, at det katastrofale skibsforlis på Lampedusas kyst ved foden af Fort Europa kunne ske? 

Jeg husker stadig da jeg på et møde i først i 1990'erne hørte den daværende asylchef i Dansk Flygtningehjælp og nuværende chef for EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder, Morten Kjærum, sige cirka sådan her: "Man kunne have fået styr på flygtningestrømmene på en anstændig måde, hvis EU-landene i 1984 havde fulgt Dansk Flygtningehjælps forslag, om at FN skulle sikres de nødvendige ressourcer til at drive kvalificerede beskyttelses- og sorteringslejre (i det konkrete tilfælde i Tyrkiet, som var gennemløbsland for de iranske flygtninge) og så her afgøre hvilke flygtninge, der opfyldte kriterierne for at få asyl. Og så skulle EU-landene og andre lande med kapacitet så til gengæld forpligte sig til at modtageog fordele FN-flygtningene solidarisk imellem sig."

Men EU-landenes ledere sagde nej og valgte så i stedet at bryde FNs flygtningekonvention og igangsatte en retfærdiggørende legitimering af opbygningen af et "Fort Europa" til at holde alle immigranter ude, uden at bekymre sig om at vurdere hvorvidt de kunne have et konventionssikret beskyttelsesbehov eller ej. 

Middelhavslandene måtte påtage sig næsten hele ansvaret med at modtage flygtningene og behandle deres asylsager som betingelse for at blive lukket ind i EU.

Og med hensyn til de flygtninge og indvandrere, som alligevel nåede frem, så løste de rigere nordlige EU-lande i 1990 den "udfordring" ved at presse de nye sydeuropæiske ansøgerlande til i den såkaldte Dublinaftale at acceptere, at første-asyllandet med pligt til at behandle asylsøgerens sag, skulle være det land, hvor flygtningen først satte sin fod. 

Det betød reelt at middelhavslandene måtte påtage sig næsten hele ansvaret med at modtage flygtningene og behandle deres asylsager som betingelse for at blive lukket ind i EU. Til gengæld bidrager de rigere nordlige EU-lande så solidarisk til udgifterne til at opbygge Fort Europas grænsevagttjeneste Frontex. 

Og resultatet af denne usolidariske politik ser vi så nu i form af de hundredvis af skibbrudne flygtninges lig på Lampedusas badestrande - mens den omtalte løsning nok kræver, at vi fortæller vore folkevalgte, at det er den eneste anstændige løsning! Og samtidig skal vi så anstrenge os for at afskaffe verdens undertrykkelse, krige,  fattigdom  og klimaopvarmning, som er kilderne til, at vi får flygtninge.

12. okt. 2013 - 09:03   12. okt. 2013 - 09:15

Læserbrev

af Arne Hansen, Frederikshavn