19 Jun 2018  

KBH: Spredte skyer, 21 °C

Højrepopulisterne skal stoppes

Højrepopulisterne skal stoppes

Den internationale solidaritet må styrkes. I mange lande lægges der op til en fælles aktionsdag mod racisme den 18. marts.

Protestdemonstration mod Geert Wilders og hans antimuslimske frihedsparti under den hollandske valgkamp for nylig.
FOTO: CRIS TOALA OLIVARES / REUTERS / Scanpix
1 af 1

I Danmark, Europa, ja i hele verden vinder højrepopulismen frem. Den næres af en voksende ulighed og fattigdom, et vilkår, som stadig flere lever under eller frygter at komme til at leve under.

I Europa har denne udvikling taget fart siden 2008 som følge af den nyliberalistiske krisepolitik, skiftende regeringer og EU har gennemført. Velfærdsstaten er under afvikling til fordel for konkurrencestaten. Det skaber håbløshed, vrede og afmagt.

Højrepopulisterne fremstiller sig selv som et ægte talerør for folkets og nationens interesser. Men reelt sparker de nedad.

Højrepopulisterne skælder ud på EU, FN´s menneskerettigheder og eliten. De fremstiller sig selv som et ægte talerør for folkets og nationens interesser. Men reelt sparker de nedad og gør alle fremmede: flygtninge, indvandrere, muslimer med videre til syndebukke.

Højrepopulismens nationalkonservative politik vil skabe mere ulighed og fattigdom og mindre frihed, demokrati og tolerance. Den vil lukke grænserne og udelukke etniske minoriteter og indvandrere fra at blive en ligeværdig del af samfundet. Den fremmer et sexistisk familie- og kvindesyn og den har en kulsort klima- og miljøpolitik.

Trump´s valg til præsident i USA  har opmuntret  højrepopulisterne i Danmark og Europa. Trump mener, hvad han siger. Det samme gør Thulesen Dahl, Gert Wilders og Marine Le Pen.

Højrepopulismen er farlig i sig selv. Samtidig har den bevæget sig ind på den politiske midte og truer nu både den borgelige og menneskelige anstændighed hos Venstre og Konservative og solidariteten i arbejderbevægelsen, som S og SF burde stå på mål for.

Danmarks reaktionære politik

Folketingsflertallets absurde beslutning om danskere versus ikke danskere, den nedværdigende omtale og behandling af asylansøgere, beslutningen om ikke at tage kvoteflygtninge, de skamløse tvangshjemsendelser af flygtninge til Afghanistan, Irak og Somalia, den diskriminerende integrationsydelse og loven om, at flygtningebørn ikke er omfattet af folkeskoleloven og dermed kan tilbydes skolegang under den standard, som børn har krav på i Danmark, er både diskriminerende, umenneskelig og usolidarisk.

Desværre ser vi også, at højrepopulisternes hadske retorik omsættes af andre til direkte verbale og fysiske overgreb på minoriteterne i Danmark og i resten af Europa.

Racismen er ikke ny. Den har rødder i kolonimagternes erobringer.  Den fortsatte under samme kolonimagters herredømme,  hvor "del og hersk"-strategien tjente til at splitte de oprindelige befolkninger, så de havde vanskeligere ved at kæmpe mod koloniherrerne for frihed og selvbestemmelse. I 1930'erne blev jøderne gjort til syndebukke af nazisterne på deres vej til magten i Tyskland, men også i mange andre lande.

Racismen skal legitimere krigene

Racismen har altid væres magthavernes redskab til at legitimere og fjerne fokus fra deres undertrykkelse og udbytning. I dag tjener islamofobien til at legitimere krigene i Afghanistan, Irak, Libyen og Syrien og lukke grænserne for de millioner af flygtninge, som er resultatet af disse krige.

Man kan med rette drage paralleller mellem 1930´ne og i dag og blive rigtig bange. Hvis man udskifter ordet  "jøde" med "muslim" i gamle nazistiske skrifter, så er der en klar lighed med udtalelserne i dag. 

Højrepopulisterne i dag står for en rabiat nationalisme og en protektionistisk økonomisk politik. Det var vi også vidner til i 1930'erne. Den militære oprustning kendetegnede også disse år. Trump øger militærbudgetterne og i NATO har man en målsætning om at øge militærbudgetterne til to procent af bruttonationalproduktet.

Men højrepopulismen er ikke en bølge, som bare vælter ind over verden. Den er ingen naturlov.  Den er menneskeskabt. Vi kan identificere dens årsager, og derfor handle på dem.

I USA gav Bernie Sanders valgkampagne  mange et nyt håb om lige rettigheder og social retfærdighed. Trumps valg til præsident i USA var et chok, men også et "wake up call". Det har kickstartet en ny, stor og mangfoldig bevægelse i USA.

I Danmark og i Europa skal vi ikke passivt afvente, at højrepopulisterne kommer til magten. Vi kan forhindre det ved sammen at kæmpe mod fattigdom, ulighed og racisme. Det er også en kamp for en fri, åben og mangfoldig verden, som bygger på social retfærdighed og lige muligheder for alle.

Danmark og resten af Europa må tage et større medansvar for de millioner af mennesker, som er på flugt for krig, undertrykkelse og katastrofer.

Vi må forstærke hjælpen i nærområderne og vi må give plads til flere flygtninge i de enkelte  lande.

Danmark og resten af Europa må tage et større medansvar for de millioner af mennesker, som er på flugt for krig, undertrykkelse og katastrofer.

Flygtninge og indvandrere er velkomne, og de skal være en aktiv del af samfundet på lige vilkår.  Det samme gælder de etniske minoriteter, som har boet her i generationer.  Vi må vende os mod enhver form for racisme og diskrimination – uanset om det gælder muslimer, jøder, polakker eller grønlændere.

Trods forskellig baggrund må vi arbejde for sammenhold og gensidig respekt mellem mennesker i hverdagen på skoler, uddannelsessteder, arbejdspladser, boligområder, sportsklubber og foreninger. Her kan alle bidrage og gøre en forskel.

I Odense, Århus, København, London, Cardiff, Dublin, Wien, Amsterdam, Athen, Warszawa, Barcelona, Paris og mange andre steder markeres FN-dagen mod racisme den 18. Marts i en fælles aktionsdag.  Mange forskellige netværk, foreninger, partier, fagforeninger er gået sammen om denne dag. Her lægges grunden til at stoppe højrepopulisterne og vise, at en anden verden er mulig.

17. mar. 2017 - 08:19   17. mar. 2017 - 08:20

Kronik

af Lene Junker, Odense