21 Jun 2018  

KBH: Spredte skyer, 17 °C

Minister vil ændre reform af førtidspension

Efter massiv kritik

Minister vil ændre reform af førtidspension

På et samråd i Folketinget onsdag lovede beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen ændringer af førtidspensionsreformen.

FOTO: Jens Nørgaard Larsen/Scanpix
1 af 1

Der kommer til at ske ændringer af den stærkt kritiserede førtidspensionsreform, lovede beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen onsdag på et samråd i Folketinget.

Der er en forligskreds, som har bundet hinanden op på, at reformen skal give en årlig besparelse på to milliarder kroner i 2020.
Finn Sørensen, Enhedslisten

Ministeren pegede direkte på, at der er brug for at se på lovens krav om, at der kun kan tilkendes førtidspension, hvis det kan dokumenteres, at der ikke er en lille rest arbejdsevne tilbage, som kan udvikles.

Det var Enhedslistens arbejdsmarkedsordfører Finn Sørensen, der havde indkaldt til samråd i Folketingets Beskæftigelsesudvalg om reformen. Det har han efterhånden gjort en lang række gange, uden at det har stoppet den massive kritik af reformen. 

Krav fra fagforbund

44 fagforbund har krævet seks konkrete ændringer af reformen.

Og i løbet af sommeren har reformramte demonstreret og protesteret i København over den langsommelige sagsbehandling, der mange gange gør folk mere syge, og de mange afslag på førtidspension, der er en konsekvens af reformen. 

De kommende uger er der også planlagt demonstrationer i flere andre byer rundt omkring i landet.

Derudover har landets seks største kommuner skrevet til beskæftigelsesministeren og krævet ændring af reglerne omkring tilkendelse af førtidspension.

Ikke vundet endnu

Finn Sørensen glæder sig over ministerens udmelding.

"Han sagde meget klart, at hvis det står til ham, så skal der ske ”nogle præciseringer af loven”. På mit spørgsmål om, hvilke ”udfordringer” han ser i loven, så pegede han selv på sagens kerne, nemlig de krav der skal opfyldes for at få tilkendt førtidspension", skriver Finn Sørensen på sin Facebookside.

Samtidig advarer han mod at have armene alt for højt oppe over hovedet.

"Der er en forligskreds, som har bundet hinanden op på, at reformen skal give en årlig besparelse på to milliarder kroner i 2020, så hvis man lemper i den ene ende, skal der strammes i den anden. Så kære venner: Der skal kæmpes meget mere, før vi får et godt resultat".

Reformen af førtidspension og fleksjob blev vedtaget i december 2012 af  Socialdemokratiet, SF, Radikale, Venstre, Konservative og Liberal Alliance. Det trådte i kraft 1. januar 2013.

14. sep. 2017 - 10:21   14. sep. 2017 - 11:11

Velfærd

ur@arbejderen.dk
Reform af førtidspension
  • Reformen af førtidspension og fleksjob blev vedtaget i Folketinget 19. december 2012 af Socialdemokraterne, SF, Radikale, Venstre, Konservative og Liberal Alliance. Den trådte i kraft 1. janaur 2013. 

  • Reformen gør det langt sværere at få førtidspension. Ingen under 40 år skal som udgangspunkt have førtidspension. I stedet skal de ind i de såkaldte ressourceforløb, som skal bringe dem nærmere på arbejdsmarkedet. Forløbene kan vare op til fem år ad gangen, og den enkelte person kan få flere ressourceforløb.

  • Deltagerne i ressourceforløb har en indtægt på niveau med kontanthjælpen, som er væsentligt lavere end en førtidspension.

  • Reformen skal give en besparelse på 1,9 milliarder kroner årligt fra 2020.

  • Evaluering af reformen skal være afsluttet i starten af 2018.