27 May 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 14 °C

EU angriber strejkeret

Lufttrafik skal lettes

EU angriber strejkeret

Strejkeretten skal balanceres med EU's øvrige rettigheder, mener EU-kommissionen, som foreslår at begrænse strejkeretten for flyveledere.

FOTO: Aage Christensen
1 af 1

EU-Kommissionen diskuterer i sit nye udspil om luftfart, som udkom i sidste uge, om strejkeretten for flyveledere skal begrænses.

"Retten til at strejke er en grundlæggende ret, som ikke ikke må udfordres. Ikke desto mindre skal der findes en balance, således at dens udøvelse ikke truer andre af EU's grundlæggende principper og frihedsrettigheder", skriver EU-kommissionen i et 25-sider langt arbejdsdokument om en praksis, der skal lette lufttrafikken.

>> LÆS: Practices favouring Air Traffic Management Service Continuity

 Begrænsninger i strejkeretten er udemokratisk og uacceptabel.
Esther Lynch, sekretær i EFS

I dokumentet påpeger EU-kommissionen, at strejker er en begrænsning af europæiske borgeres ret til fri bevægelighed. Derudover koster strejker også mange penge, kan man læse i dokument, som har opgjort, at der fra 2004 til 20016 har været 375 strejkedage indenfor luftfarten i EU.

Forslaget om at begrænse flyledernes strejkeret har fået den Europæiske Faglige Sammenslutning, EFS, op i det røde felt.

– Strejkeretten er en fundamental ret, som er garanteret i europæisk og international ret. Begrænsninger i strejkeretten er udemokratisk og uacceptabel, siger Esther Lynch, sekretær i EFS.

Hun mener, at EU-Kommissionen begår en alvorlig fejl ved at foreslå at indskrænke arbejderrettighederne.

– Forhandlinger og aftaler mellem arbejdere og arbejdsgivere er kun mulige, hvis arbejderne har mulighed for at strejke, hvis de vælger det. Uden denne ret ligger al magt hos arbejdsgiverne.

Kommissionens forslag indebærer, ifølge en pressemeddelelse fra EFS, at fagforeninger skal give tidlig advarsel om strejke, den enkelte ansatte skal skriftligt meddele, om han eller hun deltager i en faglig aktion, overflyvninger skal fortsætte, selvom der strejkes i et medlemsland, og strejker skal undgås i perioder med spidsbelastning.

I et brev sendt til EU-kommissionen påpeger generalsekretær for EFS, Luca Visentini, at Kommissionen for nylig nægtede at medtage strejkeretten i den foreslåede europæiske søjle for sociale rettigheder, netop fordi den ikke  "falder ind under EU's kompetence".

I brevet anklager Visentini også Kommissionen for, "altid at foreslå sådanne detaljerede anbefalinger, som kun har til formål at begrænse og undergrave sociale rettigheder. Men det handler aldrig om at fremme eller styrke de selv samme rettigheder".

16. jun. 2017 - 07:05   16. jun. 2017 - 07:10

Luftfart

bi@arbejderen.dk