19 Jun 2018  

KBH: Spredte skyer, 21 °C

5000 sagde nej

Fælles front mod CETA og TTIP

5000 sagde nej

Mere end 50 miljø- og ulandsorganisationer, fagforbund og fagforeninger og politiske partier stod torsdag bag den første store, brede danske demonstration mod CETA og TTIP.

STOP TTIP & CETA, lød budskabet fra de op mod 5000 demonstranter, der deltog i den første, brede danske protest mod de to handels- og investeringsaftaler.
FOTO: Aage Christensen
STOP TTIP & CETA, lød budskabet fra de op mod 5000 demonstranter, der deltog i den første, brede danske protest mod de to handels- og investeringsaftaler.
FOTO: Aage Christensen
STOP TTIP & CETA, lød budskabet fra de op mod 5000 demonstranter, der deltog i den første, brede danske protest mod de to handels- og investeringsaftaler.
FOTO: Aage Christensen
STOP TTIP & CETA, lød budskabet fra de op mod 5000 demonstranter, der deltog i den første, brede danske protest mod de to handels- og investeringsaftaler.
FOTO: Aage Christensen
STOP TTIP & CETA, lød budskabet fra de op mod 5000 demonstranter, der deltog i den første, brede danske protest mod de to handels- og investeringsaftaler.
FOTO: Aage Christensen
STOP TTIP & CETA, lød budskabet fra de op mod 5000 demonstranter, der deltog i den første, brede danske protest mod de to handels- og investeringsaftaler.
FOTO: Aage Christensen
STOP TTIP & CETA, lød budskabet fra de op mod 5000 demonstranter, der deltog i den første, brede danske protest mod de to handels- og investeringsaftaler.
FOTO: Aage Christensen
STOP TTIP & CETA, lød budskabet fra de op mod 5000 demonstranter, der deltog i den første, brede danske protest mod de to handels- og investeringsaftaler.
FOTO: Aage Christensen
STOP TTIP & CETA, lød budskabet fra de op mod 5000 demonstranter, der deltog i den første, brede danske protest mod de to handels- og investeringsaftaler.
FOTO: Aage Christensen
STOP TTIP & CETA, lød budskabet fra de op mod 5000 demonstranter, der deltog i den første, brede danske protest mod de to handels- og investeringsaftaler.
FOTO: Aage Christensen
1 af 10

Det er torsdag, og klokken nærmer sig 16. Folk begynder at stimle sammen på Rådhuspladsen i København.

Fagforeningsfolk har taget stilling med deres faner ved scenen. Greenpeace har pustet tre kæmpeballoner op. Og bagerst er NOAH i gang med at tøjre en kæmpestor trojansk hest.

Virksomheder vil med aftalerne i hånden få langt bedre muligheder for at stritte imod, hvis grøn energi favoriseres over sort.
Julie Koch, Greenpeace

I alt deltager 5000 demonstranter i den første store, brede demonstration herhjemme, der går fra Rådhuspladsen til Slotspladsen foran Christiansborg.

Helt almindelige mennesker er dukket op. Og aktive fra vidt forskellige organisationer med forskellige baggrunde og forskellige motiver for at demonstrere. Men de har én ting til fælles: De frygter, at CETA og TTIP med overnationale handelsdomstole og særrettigheder til investorer vil sætte demokratiet ud af kraft.

Demonstrationen er anbefalet af mere end 50 organisationer, partier og fagforeninger.

– Det er den første store, fælles demonstration mod aftalerne i Danmark – men ikke den sidste, lover arrangørerne fra scenen.

Hidtil har der kun været store demonstrationer i udlandet, især i Tyskland der for nylig samlede flere hundrede tusinde mod CETA og TTIP. Men nu har miljø- og ulandsbevægelser herhjemme fundet sammen med de dele af den danske fagbevægelse, der har taget stilling til de to handelsaftaler, og har sat sig i bevægelse for at mobilisere til kamp.

Trojansk hest

Demonstrationen er festlig, kreativ og farverig.

Foran NOAH's enorme trojanske hest står 17-årige Tais Abrahamsson fra NOAH Ungdom og holder godt fast i et af de reb, der er med til at tøjre hesten.

– Vores trojanske hest skal symbolisere, at CETA og TTIP ikke er, hvad de giver sig ud for. Politikerne og erhvervslivet vil gerne give indtryk af, at aftalerne kun handler om handel og told. Men i virkeligheden handler aftalerne også om investeringer og om at regulere – eller rettere deregulere – hele vores miljølovgivning og sundhedslovgivning, forklarer Tais Abrahamsson.

Ikke langt derfra stiger tre store Greenpeace-balloner til vejrs med store CETA & TTIP stop tegn. Hos 3F København holder aktivisterne fast i et stort ”Stop TTIP & CETA”-banner.

Især fagbevægelsen bakker op om demonstrationen. 15 lokale 3F-afdelinger fra hele landet bakker op. Det samme gør Rør- & Blikkenslagernes Fagforening, Dansk El forbund, Stilladsarbejdernes Brancheklub og to fagforbund: FOA og IT-forbundet Prosa.

 – Arbejdsmiljøet bliver forringet ved, at det er nemmere at få kemikalier og stoffer anerkendt i USA frem for i EU og Danmark. Vi frygter, at det vil blive muligt for firmaer at underbyde danske overenskomster ved, at firmaerne byder efter deres hjemlands regler og lønninger. Efterfølgende kan fagbevægelsen i Danmark rejse krav og sikkert også vinde sagerne. Men så kan de udenlandske firmaer kræve erstatning for det beløb, de taber. Vi frygter også, at det vil blive sværere for kommuner og for staten at hjemtage udliciteret arbejde, advarer formanden for Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening i København, Claus Westergreen.

Han er ikke den eneste faglige, der har ordet.

– De to handelsaftaler er instrumenter for kapitalen til at monopolisere jagten på profit, hvor hverken stater, lovgivning, miljøhensyn eller faglige rettigheder må stå i vejen, lyder det fra formanden for 3F Ungdom, Emil Olsen.

Miljøbevægelse frygter sort energi

Julie Koch, kampagnechef i Greenpeace, forklarer, hvorfor miljøorganisationen deltager i dagens demonstration:

– Virksomheder vil med aftalerne i hånden få langt bedre muligheder for at stritte imod, hvis grøn energi favoriseres over sort. Eller hvis sprøjtefri fødevarer favoriseres over genmodificerede. Eller når vi vil forbyde hormonforstyrrende stoffer eller kemikalier. Det er den helt forkerte vej at gå. Vi har ikke brug for flere benspænd på vejen mod en grøn fremtid.

FN advarer mod handelsdomstole

Ulandsorganisationen Mellemfolkeligt Samvirke bakker også op.

– Forestillingen om fri handel som handel uden regler og hindringer er en illusion! Al handel, alle investeringer er reguleret. Spørgsmålet er, hvem der regulerer, i hvis interesse og med hvilket resultat. Vi er samlet her i dag, fordi vi er for handel, der er reguleret, så den gavner mennesker og miljø, ikke så den sker på bekostning af mennesker og miljø, fortæller forkvinde for Mellemfolkeligt Samvirke, Helle Munk Ravnborg.

Hun fortsætter:

–  Derfor gør det indtryk, når FN-eksperter vurderer, at staters muligheder for at regulere handel og investeringer i almenvældets interesse reelt er blevet undermineret – om ikke juridisk, så økonomisk – af de voldgiftsinstitutioner, der er blevet bygget ind i stadig flere handels- og investeringsaftaler rundt omkring i verden, og som også er indeholdt i TTIP- og CETA-aftalerne.  

Hos solidaritets-NGO'en Afrika Kontakt handler det om, hvem der skal bestemme, hvordan vores samfund skal se ud.

– Det handler ikke kun om, at vi ikke vil have klorkyllinger og hormonbøffer. Det handler om befolkningens rettigheder versus virksomheders rettigheder. Det handler om, hvilket samfund vi ønsker at leve i. Og om hvem der skal have retten til at bestemme, hvordan vores samfund skal se ud. Hvis CETA og TTIP vedtages, vil det være den politiske og økonomiske elite, der får rettighederne til at bestemme, advarer aktivist i Afrika Kontakts handelsgruppe Caroline Bjerglund Andersen.

Hilsen til DI

Demonstrationen er kun lige blevet skudt i gang, da en aktivist fra Greenpeace indtager scenen. Hun rækker en lang rulle ud til demonstranterne. 100 arme strækker sig op og tager imod. Langsomt, men sikkert bliver budskabet rullet ud bogstav for bogstav. ”DI: DON'T TRADE AWAY OUR GREEN FUTURE”. Det store banner bliver vendt mod Dansk Industris bygning få meter fra Rådhuspladsen.

Indenfor i glaspaladset har DI travlt med at fejre meldingen om, at det ser ud til, at Belgien i øjeblikket er ved at forhandle et kompromis på plads, så landet alligevel kan skrive under på CETA-aftalen.

Selv om det belgiske kompromis endnu ikke er endeligt vedtaget, har DI allerede ladet champagnepropperne springe.

Under overskriften ”DI jubler over kompromis i frihandelsstrid” gør DI det klart, at man håber på, at CETA-aftalen nu hurtigt kan blive en realitet.

Jo hurtigere CETA-aftalen bliver underskrevet og træder i kraft, desto bedre, siger underdirektør og afsætningspolitisk chef i DI, Peter Thagesen.

27. okt. 2016 - 19:21   31. okt. 2016 - 10:59

CETA/TTIP

ml@arbejderen.dk
Oskar Munk Kronik
21 år, Mellemfolkeligt Samvirke, studerende

– Med de to handelsaftaler får udenlandske investorer en række rettigheder og særdomstole til at håndhæve dem. Jeg er bekymret for, at aftalerne åbner op for, at virksomheder kan sagsøge stater, der vil lave lovændringer, der gør virksomhedernes forretninger mindre lukrative. 

– Stater bør kunne vedtage love og regler om alt fra miljø til sundhed, uden at skulle frygte for at blive hevet i retten. Stater skal kunne vedtage lovgivning ud fra befolkningernes ønsker. Det er jo dét, demokrati går ud på.

Bente Andersen
65 år, faglig sekretær 3F København

– Vi skal ikke give særrettigheder til internationale investorer og give en overnational handelsdomstol magt på bekostning af vores demokrati og nationale suverænitet.

– Vi har en god, dansk model på arbejdsmarkedet, hvor vi forhandler os frem til langtidsholdbare løsninger. Den er værd at bevare. Allerede i dag er mange af vores medlemmer bange for at miste deres arbejde, og de frygter især udenlandske arbejdsgivere.

– TTIP og CETA styrker udenlandske investores magt til at undergrave danske forhold og standarder.

Tais Abrahamsson
17 år, NOAH Ungdom, gymnasieelev

– CETA og TTIP fremstilles som handelsaftaler. Men de indeholder domstole, hvor store firmaer, der føler sig truet af eksempelvis miljølovgivning, kan sagsøge stater. Det kan betyde, at staterne afholder sig fra at regulere indenfor miljø og sundhed. Det synes jeg er ærgerligt. I NOAH arbejder vi jo netop for mere regulering, der beskytter miljøet.

– Jeg frygter, det bliver den laveste fællesnævner, der kommer til at gælde. Især USA tillader mange flere kemiske stoffer, end vi gør herhjemme.

Arrangører og anbefalere af demoen den 28.10.

3F BJMF Ungdom, 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening, 3F Frederiksborg, 3F Frederiksberg Faglig Fællesklub, 3F-klubben på Radiometer, 3F København, 3F Transport Logistik & Byg Århus, 3F Høje Tåstrup, 3F Horsens, 3F Esbjerg Transport, 3F Kastrup, 3F Aalborg, 3F Ungdom, Afrika Kontakt, Alternativet, Arbejdere og Akademikere, Biodynamiske Forbrugere, Corporate Europe Observatory, Dansk-El forbund København, Demos, Det Økologiske Råd, Ekspeditionsarbejdernes Klub, Enhedslisten, Folkebevægelsen mod EU, Forebyggelses- og Patientrådet, Greenpeace Danmark, Havnearbejderens Klub af 1980 - Frihavnen, Klubben Kastrup Lufthavne A/S, Kommunistisk Parti, Arbejderpartiet Kommunisterne, Kommunistisk Parti i Danmark, Mellemfolkeligt Samvirke, NOAH, Omdelerklubben under 3F København, May Day, PROSA, Rør og Blikkenslagernes Fagforening, SF, SFU, SUF, Stop TTIP Netværket, Tid til fred, Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920.

Anbefalere: FOA, Danmarks Naturfredningsforening, Danske Studerendes Fællesråd.