19 Feb 2018  

KBH: Spredte skyer, 0 °C

Konflikt rykker nærmere

Stilstand i forhandlinger

Konflikt rykker nærmere

Arbejdsgiverne og de offentligt ansatte står stejlt overfor hinanden i overenskomstforhandlingerne. Intet tyder på, at der er udsigt til en forhandlingsløsning.

FOA i en tidligere demonstration for højere løn.
FOTO: Ali Nabulsi
1 af 1

Tiden går, uden at der er tegn på, at det vil lykkes at lave overenskomstaftaler på det offentlige område. På nogle områder er forhandlingerne gået helt i stå, på andre går det meget trægt.  

Vi forbereder os på, at en konflikt kan blive en realitet.
Lars Qvistgaard, statsansattes forhandlingsudvalg

– Dag for dag bliver det mere sandsynligt, at det her kan ende i en konflikt, siger Dennis Kristensen, formand for fagforbundet FOA.

Efter den oprindelige plan skulle der i morgen være taget fat på de afsluttende forhandlinger på det kommunale område. Men der er overhovedet ikke kommet gang i forhandlingerne om de generelle tværgående krav endnu, fortæller FOA-formanden.

– Det eneste, der er sket indtil nu, er, at vi har udvekslet krav og fortalt hinanden, hvad vi mener med de enkelte krav. Vi har endnu ikke haft forhandlinger om et eneste af kravene, siger han.

Stop i forhandlinger

Og der bliver heller ikke forhandlinger i morgen. I stedet vil Forhandlingsfællesskabet, der repræsenterer de kommunalt og regionalt ansatte, afkræve KL et svar på, hvad deres planer egentlig er, efter at de i sidste uge bebudede en tænkepause i forhandlingerne med lærerne om en ny arbejdstidsaftale.

De forhandlinger har heller ikke rokket sig en tomme, og nu er de faglige organisationer ved at miste tålmodigheden. Forhanderne har været samlet i dag og besluttet sig for at stoppe forhandlingerne og afkræve KL en klar melding om, hvad de har tænkt sig.

– Vi vil have KL til at fortælle os, hvordan de forestiller sig, at vi kan komme i mål med hele overenskomstsituationen. Hvor længe skal der være tænkepause i forhandlingerne med lærerne? Det vil vi godt have svar på, siger Dennis Kristensen.

Forhandlingsfællesskabet blev i går enige om, at der ikke forhandles videre om de generelle krav på det kommunale og regionale område, før der er gang i reelle forhandlinger om lærernes arbejdstidsaftale. Det er en konsekvens af den musketéred, som hele fagbevægelsen på det offentlige område står bag.

Det er helt usædvanligt, at arbejdsgiverne ikke indgår i reelle forhandlinger om de ansattes krav, påpeger FOA-formanden.

– Jeg har aldrig oplever noget lignende, siden jeg blev tillidsmand i 1977. Jeg er bekymret for, om det er et udtryk for, at arbejdsgiverne reelt anser konflikt for det mest sandsynlige, siger Dennis Kristensen. 

>> LÆS OGSÅ: Ingen udsigt til tøbrud i OK-forhandlinger

– Man kan spørge sig selv, hvor meget KL bestemmer, og hvor meget Moderniseringsstyrelsen bestemmer her, tilføjer han.

Moderniseringsstyrelsen hører under Finansministeriet og tager sig af statens overordnede arbejdsgiveropgaver. 

Træghed i staten

De statsansatte sidder overfor Finansministeriet og Moderniseringsstyrelsen, når de forhandler overenskomst. Også her går forhandlinger meget trægt.

– Vi er i gang med at kigge på hinanden og få afklaret, hvad der er af problemstillinger, og hvor uenighederne er. Men vi er ikke ved at strikke en aftale sammen. Vi står meget langt fra hinanden, og det virker som om, arbejdsgiverne finder det meget vanskeligt at afslutte nogen som helst ting, siger Lars Qvistgaard fra Akademikerne, der er med i de statsansattes forhandlingsudvalg.

Uenighederne drejer sig især omkring økonomien, lærernes arbejdstidsaftale og betalt frokostpause. 

– Vi stiler ikke efter en konflikt. Men det er et meget aparte forløb, vi oplever, hvor alt stadig er på bordet. Vi forbereder os på, at en konflikt kan blive en realitet, forklarer Lars Qvistgaard.

Det samme gør de faglige organisationer på det kommunale og regionale område.

>> LÆS OGSÅ: Mange i ældreplejen er klar til konflikt

13. feb. 2018 - 14:33   13. feb. 2018 - 17:30

OK 2018

ur@arbejderen.dk