19 Apr 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 20 °C

EU taler vi ikke om

EU taler vi ikke om

Mandag, 12. september, 2011, 19:12:02

Hvorfor kan jeg læse om farven på studieværtens slips, men ikke om hvad politikerne vil med EU?

Medier og politikere har vedtaget, at EU er et emne, som vi ikke taler om. Her fra kampagnen for en afstemning om Lissabontraktaten i 2008.
Bille

Valgkommentar
 

af Karina Rohr Sørensen, medlem af landsledelsen i Folkebevægelsen mod EU og Kommunistisk Parti.

Valg-leden giver sig for tiden udtryk i en række kreative tiltag. På Nørrebro er valgplakaterne klistret til med henholdsvis røde og blå næser.

Jeg troede naturligvis at det var en humor-mod-aids aktion, men kunne så læse, at det er en anonym aktivistgruppe, der leger »ikke mere blå klovn mod rød klovn«.

Som leverer budskabet, at det vi får med de røde klovne ikke er væsentligt forskelligt fra at fortsætte med Løkke i manegen.

Jeg ville blive så glad hvis alle de, der har leget med at give politikerne en næse på forhånd, havde deres fødder solidt plantet i den borgerlige lejr. Men jeg tror det desværre ikke. Så alle der følger opfordringen om ikke at stemme, og som ellers ville have stemt på den rigtige side af kridtstregen, styrker den siddende regering…

Hvor er journalisterne?

Et tema der for alvor har været glemt i valgkampen, bortset fra i dit røde dagblad naturligvis, er spørgsmålet om EU.

LÆS ARTIKEL: "EU er valgets hemmelige emne"

Det virker nærmest surrealistisk når vi ser på hvordan krisen i EU buldrer derudaf. Den eksisterer ikke i en dansk valgkampsvirkelighed.

Folkebevægelsen mod EU har i valgkampen gennemført en gallup-måling, som du forhåbentligt kan se refereret andre steder end i lige den avis du har i hånden lige nu. En måling som ikke har været nem at »sælge.«

LÆS ARTIKEL: "Flertal: Stop EU's indflydelse"

Vi har stillet to spørgsmål: Som medlem af EU er store dele af den danske lovgivning bestemt af EU. Er du enig eller uenig i, at EU skal bestemme mere end i dag?

Og det andet spørgsmål der lyder: »Danmark er tilsluttet den såkaldte europluspagt. europluspagten sætter rammerne for EU's økonomiske samarbejde. Overordnet set skal aftalen være med til at styrke økonomien i EU. Kritikerne af europluspagten frygter, at det kan komme til at betyde, at EU skal til at blande sig i den økonomiske politik i Danmark. Er du enig eller uenig i, at Danmarks tilslutning til Europagten skal sendes til folkeafstemning, som andre vigtige EU-spørgsmål?«

LÆS ARTIKEL: "To ud af tre vil stemme om europagten"

TV2 NEWS brugte torsdag lang tid på at tale om EU-debatten der blev væk. Samme dag havde Europabevægelsen og Folkebevægelsen mod EU arrangeret et møde hvor EU var temaet. Et valgmøde hvor der var stuvende fuldt, så der knap kunne presses flere ind.

Bragte de et indslag om det? Omtalte de at det fandt sted? Havde de sendt deres »vi-følger-kandidaterne-overalt-journalister« derhen? Nej. For de har vedtaget, at EU er det, vi ikke taler om.

Studieværterne havde en god forklaring på, at EU ikke er interessant: Politikerne er ikke synkrone med deres vælgere.

Vælgerne er typisk meget mere skeptiske overfor EU, end politikerne lige synes om. Og vælgerne ønsker at stemme, når der er nye EU-tiltag, igen ikke noget der er populært hos politikerne.

Det er fint nok for dem at drøfte forskellene på blå og rød plan, men lighederne, at begge planer er tilpasset europagten, ønsker de ikke at tale om.

Stem på en rød klovn

Folkebevægelsens tal viser det samme. 70 procent af de adspurgte synes ikke, at EU skal bestemme mere end i dag. 23 procent giver gerne EU mere magt. Og 66 procent er enige eller overvejende enige i at Europagten, ligesom andre vigtige EU-spørgsmål, bør sendes til folkeafstemning. Det er kun 20 procent imod.

Herfra skal lyde en opfordring til at du stiller spørgsmål i valgkampen om EU. Når 66 procent synes vi skal stemme om europagten, er det så ikke den afstemning vi skal tage, frem for en omafstemning om undtagelserne? Når 70 procent ikke synes vi skal overlade mere magt til EU, hvordan vil politikerne så arbejde for at mindske EU’s indflydelse?

Og hvis du er ramt af »blå klovn mod rød klovn«-syndromet, så gå alligevel hen og stem. Stem på en af de røde klovne, og helst en EU-modstander.

Fortsat god valgkamp.

12. sep. 2011 - 19:12   30. aug. 2012 - 19:15

Kommentar